پزشکی

وبینار آموزشی تغذیه ورزشکاران در اپیدمی کرونا

وبینار آموزشی تغذیه ورزشکاران در اپیدمی کرونا

هیات والیبال استان بوشهر با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر برگزار می کند. وبینار آموزشی تغذیه ویژ…
دکمه بازگشت به بالا