منوی دسته بندی

پزشکی

وبینار آموزشی تغذیه در اپیدمی کرونا

وبینار آموزشی تغذیه ورزشکاران در اپیدمی کرونا

هیات والیبال استان بوشهر با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر برگزار می کند. وبینار آموزشی تغذیه ویژ ورزشکاران در اپیدمی کرونا مدرس دوره: پرفسور آذربایجانی عضو هیات…